ارتباط با ما

مشاوران بین الملل پارس تاکان

آدرس : تهران – خیابان مطهری خ مهرداد پلاک ۴ ط ۵ واحد ۱۴
تلفن دفتر مرکزی: ۵۷۹۹۳ – ۰۲۱
۸۸۳۲۵۱۸۲ – ۸۸۳۲۲۳۰۱ – ۰۲۱۸۸۳۲۳۸۶۸
همراه : ۰۹۱۹۹۰۲۰۰۲۰ – ۰۹۱۲۲۷۹۰۶۶۲
ایمیل: info@parstakan.com

فرم ارتباط با ما